Gospodarstvo

Arso izdal okoljevarstveno soglasje za Magnin projekt v Hočah

Ljubljana, 10.08.2017, 13.49, STA

Agencija za okolje je avstrijsko-kanadskemu avtomobilskemu velikanu Magna izdala okoljevarstveno soglasje za projekt v poslovni coni Hoče. S tem je bil storjen dodaten korak do pridobitve gradbenega dovoljenja, potrebnega za začetek uresničevanja prve faze projekta. Ta predvideva lakirnico za okoli 400 zaposlenih.

    (Foto: Planet TV)

Izdaja okoljevarstvenega soglasja s tem sicer še ni pravnomočna, saj se na odločitev Arsa še vedno lahko pritožijo stranski udeleženci, torej predvsem okoljevarstvene organizacije, ki so sodelovale v postopku s svojimi pripombami.

Med nevladnimi organizacijami so do statusa prišle Umanotera, Inštitut za politike prostora, društvo Focus, Inštitut za trajnostni razvoj, društvo Ekologi brez meja, CIPRA Slovenija društvo za varstvo Alp, društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, Zveza ekoloških gibanj, Društvo za ekonomiko energetike in ekologijo ter Alpe Adria Green.

Vsi ti se lahko pritožijo v 15 dneh, rok pa prične teči šele, ko bo odločba vročena vsem udeležencem v postopku. Zaradi razmeroma velikega števila organizacij, ki so izkazale interes v postopku, je pričakovati pritožbe, kdaj bo odločitev Arsa pravnomočna, pa ni mogoče napovedati. V Magni so sicer na gradbeno dovoljenje pripravljeni čakati do konca septembra, v nasprotnem primeru se bodo lotili plana B oziroma selitve projekta na Madžarsko.

Ob julijski javni obravnavi je vodja načrtovane investicije v Sloveniji David Adam izrazil prepričanje, da so odgovorili na vse morebitne pomisleke. "Upam, da smo odpravili bojazni, ki so jih izrazile nevladne organizacije," je takrat dejal in poudaril, da številne mejne vrednosti zdaleč ne bi bile dosežene, izvedensko mnenje pa da je pokazalo, da vpliva na zdravje okoliških prebivalcev ne bi bilo.

Medtem je občini Hoče-Slivnica in gospodarskemu ministrstvu uspelo skleniti tudi dogovore z lastniki in najemniki zemljišč. Del jih bodo odkupili, tistim, ki živijo od kmetovanja, pa bodo zagotovili tudi nadomestna zemljišča, potem ko je sklad kmetijskih zemljišč s Perutnino Ptuj našel ustrezen dogovor glede predčasne prekinitve pogodbe.

Komentarji