O nas

Splošni pogoji

Vsebina splošnih pogojev uporabe spletnega medija planet.si

Pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega medija planet.si in storitev Antenna TV SL, d.o.o. Splošni pogoji predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudniki in uporabniki spletnega medija planet.si.

Pri uporabi spletnega medija planet.si se uporabnik v celoti strinja s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, vam odsvetujemo uporabo spletnega medija planet.si.

Storitev je v lasti in upravljanju družbe Antenna TV SL, d.o.o. (v nadaljevanju lastnik storitve).

Lastnik storitve si pridružuje pravico do spremembe kateregakoli dela medija in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, lastnik storitve spletni medij planet.si neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja spletni medij planet.si, občasno spreminjata brez vnaprejšnjega obvestila končnemu uporabniku.

Definicije pojmov

Lastnik storitve je ponudnik spletne povezave, ki jo pri njemu najemajo uporabniki. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletni medij planet.si in ga na kakršenkoli način uporablja. Uporabniki storitve so tudi tisti, ki se prijavijo s Facebook profilom v omrežje spletnega medija planet.si. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

Opis spletnega medija

Planet.si je nov spletni medij v Sloveniji, ki svojim uporabnikom vsak dan ponuja domače in tuje aktualne in ekskluzivne novice ter ostale zanimive foto in video vsebine.

Dostopnost spletnega medija

Spletni medij planet.si je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Lastnik storitve si pridržuje pravico do ustavitev v dostopu do spletnega medija zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Lastnik storitve ne jamči dostopnosti do spletnega medija ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter višji sili.

Avtorske pravice

Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati v komercialne ali nekomercialne namene.

V primeru kakšne dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitev ali produktov uporabnik naredi povezavo na spletni medij planet.si. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik spletnega mesta ali produkta, na katerih je objavljena povezava, le-to dolžan odstraniti.

Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami spletni medij planet.si ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh medija, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

Znamke, ki se pojavljajo v storitvi ali ostalih produktih, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna

koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Komentiranje in moderiranje

Komentiranje na spletnem mediju planet.si je možno prek družbenega omrežja Facebook. Lastnik storitve si pridružuje pravico do pregledovanja, popravljanja in moderiranja komentarjev. Lastnik storitve ima pravico brez pojasnila odstraniti, premakniti ali zapreti katerokoli temo oziroma komentar članka, če se mu zdi potrebno. V določenih primerih je komentiranje člankov tako onemogočeno.

Uporabniki, ki želijo objaviti komentar na spletnem mediju planet.si, se zavezujejo, da s svojimi komentarji ne bodo vznemirjali, grozili in žalili drugih uporabnikov, avtorjev in drugih oseb ter ne bodo pisali rasističnih, seksističnih in homofobičnih komentarjev. Komentarji ne smejo vsebovati kletvic in drugih žaljivih besed, ne smejo spodbujati k nezakonitemu ravnjanju - to se nanaša zlasti na kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, druga kazniva dejanja ali nedopustne posege v osebnostne pravice ter kršitev avtorskih in sorodnih pravic. Komentarji ne smejo vsebovati povezav na druge spletne strani ali medije, napisani pa morajo biti v slovenščini. Komentarji novic se navezujejo na vsebino članka in ne predstavljajo oglaševanja izdelkov ali storitev. Uporabnik, ki bo oddal komentar, prevzame odgovornost za svoje objavljene ali posredovane vsebine, prav tako prevzamejo odgovornost za škodo, ki bi jo lahko povzročili lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabe storitev.

Funkcije družbenih omrežij

Storitev lahko vključuje funkcionalnost družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku ter Twitterju. Lastnik storitve uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbena omrežja na način, kot je dostopen iz same storitve.

Vsebina uporabnikov

Uporabnik, ki pošlje tekst / fotografijo / video, izjavlja, da je material resničen in je njegov avtor ali pa izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Jamči tudi, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Uporabnik se strinja, da na spletni medij planet.si prenese vse materialne avtorske pravice za tekst  / fotografijo  / video. Spletni medij planet.si tako pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do poslanega materiala, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje poslanega materiala. Poslani material je lahko objavljen v vseh medijih podjetja Antenna TV SL, d. o. o. in na profilih družbenih omrežij podjetja. V spletnem mediju planet.si si pridržujemo pravico, da poslanega materiala ne objavimo.

Če uporabnik pošlje material, ki je zaščiten v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in sorodnimi zakoni, podjetje  Antenna TV SL, d. o. o. za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja.

Uporabnik, ki pošlje material, se strinja, da za njegovo objavo ne bo zahteval plačila.

Zasebnost in varstvo podatkov

Kandidati lastniku storitve dovoljujejo, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Lastnik storitve zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Lastnik storitve lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Lastnik storitve se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Podatke, ki jih bo lastnik storitve pridobil iz drugih virov, jih lahko združi z ostalimi podatki v zbirki tudi z namenom prilagoditve oglasnega sporočila za uporabnika, ki obiskuje spletni medij planet.si.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Lastnik storitve ne prevzema odgovornosti za morebiten poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil objavljene vsebine.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje spletni medij planet.si. Pišete nam lahko na elektronski naslov urednik@planet-tv.si. V primeru utemeljenih pritožb se zavezujemo, da jih bomo odpravili v zakonsko določenem času in o tem obvestili uporabnika.